Skurdalsdansen 2020
31.10.19
Da er tiden igjen kommet for å melde seg på til Skurdalsdansen 2020.

Hold av helgen 31.januar - 2.februar, da blir det igjen Skurdalsdans på Lia Fjellhotell.

Gå ikke glipp av dette hyggelige arrangementet.

Les mer her.

 

 
Årsmøte
28.02.19


Årsmøte

 

Styret i Bygdemusikkens Venner inviterer til Årsmøte for 2018

Tid: Tirsdag 19.mars kl.19.00
Sted: 2 etg. Nedmarken Kafe - Geithusveien 69, 3370 Vikersund

 

Dagsorden for møtet:

1. Godkjenning av innkalling til årsmøte
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetning for 2018
5. Regnskap
6. Budsjettforslag 2019
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Eventuelt

Saker til pkt.7 på dagsordenen må være styret i hende senest 10.mars 2019.
Evt.forslag sendes styret på mail: post@bygdemusikkens-venner.no

Verv på valg vil ha innstilte kandidater som er forespurt på forhånd.
Enkel bevertning.

Vel møtt.

Styret

 


 
Bestillinger
12.04.18
Nå er tiden inne for å bestille plass og melde opp orkestere til dansespilling på årets Bygdemusikkfestival.
For mer informasjon om plassbestilling og oppmelding til dansespilling, klikker du på teksten "Bygdemusikkfetivalen" til venstre på siden her.

Skal du melde opp et orkester for dansespilling er det viktig at dere setter opp navnet på ALLE orkestermedlemmene.

Synes du det er vanskelig å fylle ut skjemaene, kan du ringe 995 77 413 og få prate med en hyggelig dame i stedet 😊

 

 
Valg 2018
21.03.18
       
Ny sammensetning 2018      
    Valgt inn År På valg
Leder Lars Raaen 2018 2 2020
Nestleder Geir Ingstad 2018 1 2019
Sekretær Janne Fredriksen 2017 2 2019
Kasserer Widar Haugen 2018 2 2020
Styremedlem 1 Anne Grete Lærum 2018 2 2020
Styremedlem 2 Tore Holth 2017 2 2019
Styremedlem 3 Lise Merethe Jokerud 2018 1 2019
Varamedlem Åge Henning Jokerud 2018 2 2020
 

 
Årsberetning for 2017
21.03.18

Årsberetning for 2017

 

Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer:

Leder - Roar Øyan (delvis)

Styremedlem: Lise Merethe Jokerud

Nestleder - Geir Ingstad

Styremedlem: Anne Grete Lærum

Sekretær - Janne Fredriksen

Styremedlem: Tore Holth

Kasserer - Widar Haugen

Varamedlem: Anne Stensrud

 

Styret har avholdt 5 styremøter og 2 festivaler / treff.
Bygdemusikkfestivalen trakk 111 vogner.
Skurdalsdansen var fullbooket.

Enda et gammeldans-år er avsluttet og vi håper at alle våre gjester har hatt det hyggelig på våre arrangement. Gammeldans og folkemusikk er en tradisjon som vi skal være stolte av å føre videre.
Vi må alle være budbringere til den oppvoksende generasjonen om gleden ved denne type musikk og dans.
Rekruttering har vist seg å bli vanskeligere og vanskeligere med årene som går. Sett i lys av dette må vi derfor ikke være avvisende når vi får nye tilskudd, vær inkluderende, ta de inn i varmen og inviter gjerne venner og kjente dere treffer på deres vei, med på treff og festivaler for å gjøre de kjent med hvor hyggelig dette er.

Gamlescenen
På bakgrunn av tilstanden til gamlescenen og tilhørende dansegulv, tok styret initiativ til et møte med Krødsherad Idrettslag (heretter KIL) med forslag om å overta/leie bygningsmassen mot at vi sto for oppgradering og vedlikehold. Styret i KIL tente på ideen og ville føre saken videre for sitt årsmøte 2017.
Vi utarbeidet utkast til en avtale, men under denne prosessen, ble det for KIL sitt årsmøte, lagt frem forslag om å selge hele området ut av foreningen. Dette førte til at saken ble lagt på is inntil videre. Styret i BMV så da heller ingen grunn til å legge ned mye penger og arbeid i nytt dansegulv før vi vet hva KIL voterer på sitt årsmøte 2018. Dersom KIL går inn for å beholde Skinnesmoen, ønsker vi igjen å ta opp dialogen og jobbe videre med både dansegulv og fast-tak over dansegulv på serveringsområde.

Bygdemusikkfestivalen 2017
Som nevnt innledningsvis, hadde vi et belegg på 111 vogner. Dette er en liten nedgang i forhold til 2016, både når det gjelder antall vogner og dagsbesøkende.
En grunn til dette kan være det utrolig dårlige været denne helgen. Det ble en usedvanlig fuktig festival, jeg tenker da på regnvann J. Store deler av plassen var til tider oversvømt, lensepumper ble benyttet på de mest ekstreme plassene og noen vogner måtte flyttes under festivalen. Men humøret var likevel upåklagelig. Temperaturen var noe mer behagelig i 2017 enn året før. Dette gjenspeilet seg også i et godt besøkt serverings- hus og dansegulvet der, noe som også gledet både musikere og oss. Provisorisk tak over dansegulv hjalp nok også godt på, folk danset og koste seg likevel tross værgudenes vrede.

Skurdalsdansen 2017
Skurdalsdansen, den niende i rekken, gikk sin vante gang. Alle rom ble utleid, mye god musikk og mange blide mennesker. Lia er kanskje best kjent for god tradisjonsmat og et rikt utvalg. Romstandard kan diskuteres, her får du alt fra 70 talls-stil til nærmere dagens standard, likevel kommer folk igjen hvert år. Styret jobbet litt med alternative steder, men fant det riktig at Lia er det rette stedet inntil videre, spesielt med tanke på at det i 2018 er 10 års jubileum.

Dugnad
Det er ikke å legge skjul på at vi er helt avhengig av dugnadshjelp for å kunne gjennomføre våre arrangement på en tilfredsstillende måte. Dette har ikke vært bare enkelt de siste årene. Vi er få personer i styret og det blir mye arbeid i tillegg til styrevirksomheten. Vi greier til en viss grad å gjennomføre, men brenner oss helt ut.
Vi er seks personer i styret som skal planlegge, organisere, klargjøre, arrangere, gjennomføre og vedlikeholde, i tillegg til møtevirksomhet osv. Noe hjelp har vi fått under festivalen og setter stor pris på dette.
Men vi trenger mer hjelp. Jo flere som kan hjelpe, jo mindre arbeid blir det på hver enkelt.
Vårt ønske og mål, er å kunne danne arbeidsgrupper med spesifikke oppgaver før, under og etter festivalen.

Kan du tenke deg å ta i et tak, hører vi gjerne fra deg. Send oss en mail på:
post@bygdemusikkens-venner.no.
Dugnadshjelp i gruppene godtgjøres med gratis dugnadsfest på høsten i månedsskiftet august/september.

På vegne av styret, vil jeg avslutningsvis få takke alle musikere som stiller opp år etter år, våre trofaste gjester som kommer igjen og igjen, uten dere ville det heller ikke vært noen Bygdemusikkfestival eller Skurdalsdans.

Takk alle sammen.

For styret i BMV

Geir Ingstad
Nestleder (fung.leder)

 


 
Årsmøte
15.02.18


Årsmøte
 

Styret i Bygdemusikkens Venner inviterer til Årsmøte for 2017

Tid: Tirsdag 20.mars kl.18.00
Sted: Nedmarken Kafe - Geithusveien 69, 3370 Vikersund

 

Dagsorden for møtet:

1. Godkjenning av innkalling til årsmøte.
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning for 2017.
5. Regnskap.
6. Budsjettforslag.
7. Innkomne forslag.
8. Valg.
9. Eventuelt

Saker til pkt.8 på dagsordenen må være styret i hende senest 6.mars 2018.
Evt.forslag sendes styret på mail: post@bygdemusikkens-venner.no

Verv på valg vil ha innstilte kandidater som er forespurt på forhånd.
Enkel bevertning.

Vel møtt.

Styret
 


 
Valg
15.02.18

Valg

For at Bygdemusikkens Venner og Bygdemusikkfestivalen skal kunne leve videre inn i fremtiden, trenger vi kandidater som kan ta på seg et styreverv. Man sitter for 2 år av gangen.

På valg 2018 er:
1. Leder
2. Nestleder
3. Styremedlem
4. Varamedlem

For øvrig er vi helt avhengig av dugnadshjelp og trenger også frivillige her.
Kunne du tenke deg et verv eller å være med å drifte og utvikle BMV videre, send oss en mail på: post@bygdemusikkens-venner.no


Styret

 


 
Endringer av hjemmeside
01.01.18


Vi har nå endret noe av strukturen på vår hjemmeside.

Som kjent for de fleste, har vi to arrangement å forholde oss til årlig, Bygdemusikkfestivalen på Skinnesmoen og Skurdalsdansen på Lia.
Tidligere endret vi hele hjemmesiden til kun å omfatte nærliggende festival / arrangement, dette ble både tungvint og upraktisk.

Vi har nå splittet opp disse arrangementene slik at de får hver sin egen side. Fordelen med dette vil være at administrasjon og oppdatering blir enklere og at informasjonen til begge arrangement vil ligge tilgjengelig for dere året rundt.

Da begge arrangementene arrangeres av organisasjonen "Bydemusikkens Venner" vil forsiden som nå møter deg, hete "Bygdemusikkens Venner". Bygdemusikkfestivalen og Skurdalsdansen ligger nå som egne sider under hovedsiden (denne side).
Herfra kan man navigere seg videre frem til arrangementet man ønsker å besøke.

Den største synlige endringen, er nok menyen til venstre.
Denne har fått en liten "facelift" og fungerer noe annerledes enn den gamle. Formålet med dette, er at det skal være enklere å navigere mellom sidene, og den vil gi flere muligheter ved videre oppbygging av nettstedet.

Så har vi forsøkt å gjøre sidene litt mer "gjennomført", dvs.at utseendet skal bygge på fargene til BMV (rødt og blått) som i logoen vår.

Med tiden vil vi utvikle siden til også å inneholde litt mer lesestoff, vi tenker da bl.a. på å digitalisere noe fra arkivet og gamle dager, bilder, gamle avisklipp osv, osv., så følg med fremover.


Vi håper den nye hjemmesiden vil falle i smak.

 

Nettstedet eies og driftes av Bygdemusikkens Venner
            
           Sist oppdatert - 31.10.2019
                          Copyright © BMV